دلایل ریزش مو

علل ریزش مو:
هرگاه فردی بطور روزانه و طولانی مدت بیش از ۶۰ تا ۸۰ تار مو یش ریخته شود می گویند آن فرد دارای ریزش مو است.دودسته دلیل عمده باعث ریزش مو خواهد شد:

الف-کمبودها و بیماری ها

۱- کمبود مواد غذایی و ویتامین ها
۲- اختلالات گردش خون و کمبود آهن
۳- بیماریهای روانی و بیماریهای قارچی پوست
۴- شیمی درمانی و مصرف داروهای سیستمیک

در این نوع ریزش ها اگر به موقع اقدامات پزشکی لازم انجام شود ممکن است از ریزش موها جلوگیری شود.در غیر این صورت در صورتیکه بطور طولانی مدت نسبت به رفع آنها اقدام نشود قابل جلوگیری نخواهد بود.
ویتامین های K,A,E,B ویتامین های تاثیر گذاردر رشد مو می باشند

hair_line

ب- عوامل ژنتیکی و هورمونی
این نوع ریزش ها معمولا در کشور ما شایعترین علل ریزش مو می باشد می تواند از پدر یا مادر یا هر دوی آنها به فرد منتقل شود. بعضی تصور می کنند وقتی صحبت از توارث به عمل آمد فقط شامل پدر یا مادر می شود انتقال ژنتیکی از چندین نسل قبل از پدر و مادر به فرد منتقل می شود. برای این نوع ریزش ها غیر از شیوهء ترمیم راهی وجود ندارد. / موگه