نوشته‌ها

لوپوس یک نوع بیماری خود ایمنی به همراه روش های درمانی

لوپوس یک نوع بیماری خود ایمنی به همراه روش های درمانی

لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک به انگلیسی: Systemic Lupus Erythematosus نامیده. لوپوس یک نوع بیماری خود ایمنی به همراه روش های درمانی و در پزشکی با علامت اختصاری SLE گونه‌ای از انواع بیماریهای خود ایمنی بوده  که در آن سیستم دفاعی بد…