نوشته‌ها

ریختن مو در خانمها

ریختن مو در خانمها

 ریختن مو در خانمهاموگه ، پژوهشها نشان داده مو و تصور از خود به شدت در هم برهم هستند اگر مشکل مو سبب شود بانوان یک روز بد داشته باشند ریختن مو میتواند هر روز زندگی را برای آنها سخت کند. ریزش مو در زنان هم مرسوم است این ایده که نازک شدن…