نوشته‌ها

رهایی از شوره سر

رهایی از شوره سر شوره سر از جمله آزار دهنده ترین نوع بیماری های پوستی است. این بیماری تدوسط نوعی قارچ حاصل می شود و سبب پوسته پوسته شدن موی سر و رختن آن می شود. شوره سر علاوه بر اینکه نوعی بیماری است به ظاهر شما هم آسیب می زند. در ادامه با د…