ترمیم یا کاشت مو

ترمیم یا کاشت مو

بسیاری از افرادی که دچار طاسی هستند و یا دچار ریزش موی دائمی شده اند با انبوهی از پرسش ها مواجه می شوند و اگر پاسخ مناسبی برای آنها بیابند راحت تر می توانند درباره کاشت مو تصمیم بگیرند . ت

ریزش مو - علت ریزش مو - درمان ریزش مو

رمیم یا کاشت مو

آیا افراد کاملا طاس هم می توانند مو بکارند ؟ ترمیم یا کاشت مو

افرادی که دچار ریزش موی زیاد هستند و در ناحیه پشت سر موها بسیار کم تراکم است در واقع باک موی ضعیفی دارند و کاندید مناسب برای کاشت مو نیستند و باید از روش های ترمیم مو استفاده کنند. ترمیم یا کاشت مو

هریک از دوروش کلی فوق در جای خود کاربرد مناسب و مفید خواهد داشت . عمل کاشت مو درریختگی با درصد کم وبیشتر در مواردی که علل ریزش شامل موارد غیر ارثی مانند بی موئی جزئی دراثر سوختگی ، جای جوش ، شکستگی و جای بخیه کاربرد دارد .

در بقیه موارد  استفاده از روش کاشت مو ، موهای کاشته شده دوباره خواهند ریخت ویا به پرپشتی لازم و مورد نظر موهای سرتان نخواهند رسید . ترمی

متأسفانه در سالهای اخیر درایران عمل کاشت مو را برای کسانی که موهای آنها کم پشت یا تنک شده ، وهنوز ریزش انها ادامه دارند ویا درمورد ریزش های ارثی نیز انجام می شود که باعث شدیدتر شدن ریزش مو ودر نتیجه کم پشتی بیشتر موها طی یکسال اینده می گردد ونتیجه کاملا ً برعکس گرفته می  شود .

کاشت مو برای ریختگی با درصد کم وغیر ارثی وترمیم مو برای هر نوع و هر میزان ریختگی توصیه می گردد . ترمیم یا کاشت مو