• گوجه پاک کننده طبیعی،آب،انار سفت کننده پوست و حبوبات حذف کننده رادیکال های آزاد که برای پوست مضرند هستند.

 

شش خوردنی در دسترس، از بهترین دوست های پوست هستند .

برپایه این خبر ؛هویج جوان کننده پوست وضدالتهاب،پرتقال محافظ پوست،گوجه پاک کننده طبیعی،آب،انار سفت کننده پوست و حبوبات حذف کننده رادیکال های آزاد که برای پوست مضرند هستند.

 

منبع : بهداشت نیوز

منبع : مجله پزشکی
موگه : ترمیم مو